SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẢNG ỦY

TT

Họ tên

Chức vụ

01

 Nguyễn Hữu Đức

Bí thư Đảng ủy

02

 Võ Thị Khánh Linh

Phó Bí thư TT Đảng ủy

03

 Nguyễn Sông Hàn

Phó Bí thư Đảng ủy

04

 Nguyễn Thị Tâm

Văn phòng Đảng ủy

 

HĐND, UBND

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hữu Đức

Chủ tịch HĐND

02

Trương Công Thành

Phó chủ tịch HĐND

03

Nguyễn Sông Hàn

Chủ tịch UBND

04

Võ Tá Hoàng

Phó chủ tịch UBND

05

Nguyễn Đăng Thành

Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự

06

Đặng Văn Thông

Trưởng ban công an xã

07 Nguyễn Thị Tâm Công chức Văn phòng
08 Nguyễn Thị Bích Công chức Văn phòng
09 Võ Thị Trường Công chức tài chính - kế hoạch
10 Nguyễn Ngọc Hóa Công chức VH - XH
11 Văn Thị Bích Phương Công chức VH - XH
12 Lê Công Chức Công chức Địa chính - Môi trường
13 Biện Đức Anh Công chức Địa chính - Xây dựng
14 Trương Thị Hải Yến Văn thư
15 16Nguyễn Thúy Hiền  Cán bộ hợp đồng Phụ trách Tư Pháp
  Hoàng Thị Thu Thủy Cán bộ hợp đồng phụ trách tuyền thanh

 

UBMTTQ

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Văn Hóa

Chủ tịch UBMTTQ

02

Đặng Thúy Hằng

Phó chủ tịch UBMTTQ

     

 

HỘI NÔNG DÂN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hữu Anh

Chủ tịch

02

Nguyễn Thị Lê

Phó chủ tịch

 

HỘI PHỤ NỮ

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thị Tịnh

Chủ tịch

02

Nguyễn Thị Hà Giang

Phó chủ tịch

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hữu Hùng

Chủ tịch

02

Nguyễn Thanh Hưng

Phó chủ tịch

 

ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Lê Đức Anh

Bí thư Đoàn Thanh niên

02

Trương Thị Hồng 

Phó bí thư Đoàn Thanh niên

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Văn Hóa

Chủ tịch

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 200.108
Online: 2