THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁC CÁ NHÂN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TT

Họ tên

Chức vụ

Số ĐT

Địa chỉ mail

 1

Nguyễn Hữu Hùng

Bí thư – CT HĐND

0912516327

 hungnh.xth@hatinh.gov.vn.

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư

0989868404

ducnh.xth@hatinh.gov.vn.

Trương Công Thành

Phó CT HĐND

0944189389

 thanhtc.xth@hatinh.gov.vn.

Nguyễn Sông Hàn

Chủ tịch UBND

0912341806

 hanns.xth@hatinh.gov.vn.

Trương Thế Kỷ

Phó CT UBND

0915407680

 kytt.xth@hatinh.gov.vn.

Nguyễn Văn Hóa

Phó CT UBND

0913285768

 hoanv.xth@hatinh.gov.vn.

Nguyễn Đăng Thành

Quân sự

0977074620

 thanhnd.xth@hatinh.gov.vn.

Võ Tá Hoàng

Trưởng Công an

0914337474

 hoanvt.xth@hatinh.gov.vn.

Nguyễn Thị  Bích

Văn phòng UBND

0912555398

 bichnt.pdn@hatinh.gov.vn.

10 

Nguyễn Thị Tâm

Văn phòng UBND

0916903455

 tamnt.xth@hatinh.gov.vn.

11 

Hồ Văn Sâm

Địa chính XD

0979615109

 samhv.xth@hatinh.gov.vn.

12 

Lê Hữu Nam

Địa chính XD

0944911745

 namlh.xth@hatinh.gov.vn.

13 

Hoàng Thị Huyền

Tư Pháp

0967248899

huyenht.xth@hatinh.gov.vn.

14 

Nguyễn Ngọc Hóa

VH - TT

0911092389

 hoann.xth@hatinh.gov.vn.

15

Hồ Thị Thảo

VH - XH

0916907641

 thaoht.xth@hatinh.gov.vn.

16 

Võ Hồng Thắng

Kế toán

0912348660

thangvh.xth@hatinh.gov.vn.

17 

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán

0941821483

 thuynt.xth@hatinh.gov.vn.

18 

Nguyễn Đình Vinh

Chủ tịch hội CCB

0974051802

vinhnd.xth@hatinh.gov.vn.

19 

Nguyễn Hữu Anh

Chủ tịch hội Nông Dân

0985112327

anhnh.xth@hatinh.gov.vn.

20 

Nguyễn Thị Tịnh

Chủ tịch hội Phụ nữ

0977186994

 tinhnt.xth@hatinh.gov.vn.

21 

Võ Thị Khánh Linh

Phó Bí thư Đoàn TN

0978623114

linhvtk.xth@hatinh.gov.vn.

22 

Nguyễn Thị Lê

Văn phòng Đảng

0974377681

lent.xth@hatinh.gov.vn.

23 

Trương Thị Hải Yến

Văn phòng UBND

0967301288

 yentth.xth@hatinh.gov.vn.

24 

Nguyễn Ngọc Hoàng

Phó Công an

0904443848

 hoangnn.xth@hatinh.gov.vn.

25 

Trần Danh Phước

Xã đội phó

0943955478

 

 

Nguyễn Thị Hà Giang

Thủ quỹ

0918438588

giangnth.xth@hatinh.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Đàm

Chủ tịch hội Khuyễn học

0973328274

damnh.xth@hatinh.gov.vn

 

Đặng Thúy Hằng

Đội QLTT - Đô thị

0989824671

hangdt.xth@hatinh.gov.vn

 

Lê Đức Anh

Phó Bí thư ĐTN

0913809997

 

 

Trương Thị Hồng

Phó Chủ tịch hội PN

0917563889

 

 

Trần Văn Vinh

Cán bộ Bưu điện

0913788869

 

 

Kiều Đình Truyền

HT trường THCS

0917892868

 

 

Phan Thị Thanh Nga

HT trường Tiểu học

0912718286

 

 

Võ Thị Huệ

HT trường Mần non

0917086889

 

 

Trần Văn Thanh

Trạm Y tế

0983583267

 

 

Nguyễn Ngọc Hóa

Bí thư CB Tân An 2

0911092389

 

 

Lê Đức Tuyên

Bí thư  CB Tân An 1

01678693674

 

 

Phạm Thị Thanh Liễu

Bí thư CB thôn Hạ

0903275767

 

 

Đạng Thị Nhị

Bí thư CB  Liên Hà

0982763362

 

 

Lê Thị Thanh Hương

Bí thư CB Liên Thanh

0948739984

 

 

Trần Thị Ngọc

Bí thư CB Liên Nhật

01238366828

 

 

Võ Thị Phúc

Bí thư CB Tân Học

0974651178

 

 

Trương Duy Lục

Bí thư CB Tân Lộc

0919192290

 

 

Nguyễn Văn Phượng

Bí thư CB Minh Tiến

0909105596

 

 

Võ Viết Quang

Thôn trưởng thôn Minh Yên

01687587742

 

 

Nguyễn Huy Anh

Thôn trưởng thôn Đông Đoài

0944593048

 

 

Lê Quang Trung

Thôn trưởngthôn Thượng

00973050903

 

 

Lê Đức Luận

Thôn trưởng thôn Trung

0973604932

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

Thôn trưởng thôn Hạ

0936305108

 

 

Từ Công Dũng

Thôn trưởng thôn Liên Hà

01665092620

 

 

Lê Thị Thanh Hương

Thôn trưởng thôn Liên Thanh

0948739984

 

 

Nguyễn Đình Thắng

Thôn trưởng thôn Liên Nhật

01685440963

 

 

Võ Thị Phúc

Thôn trưởng thôn Tân Học

0974651178

 

 

Trương Công Hùng

Thôn trưởng thôn Tân Lộc

01685116320

 

 

Nguyễn Văn Phượng

Thôn trưởng thôn Minh Tiến

0909105596

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hạ
 Liên kết website
Thống kê: 42.569
Online: 16