1.  

Chức Vụ

Họ và tên

 •  
 •  
 1. 1

Bí thư

Nguyễn Hữu Đức

 1.  
 •  
 1.  

Chủ tịch UBND

Nguyễn Sông Hàn

 1.  
 •  
 1.  

Phó Bí thư

Võ Thị Khánh Linh

 1.  
 •  
 1.  

Chủ tịch HĐND

Nguyễn Hữu Hùng

 1.  
 •  
 1.  

Chủ tịch UBMTT

Nguyễn Văn Hóa

 1.  

 

 1.  

Phó Chủ tịch HĐND

 •  
 1.  
 •  
 1.  

Phó Chủ tịch UBND

Trương Thế Kỷ

 1.  
 •  
 1.  

Trưởng Công An

Trần Xuân Linh

 1.  

 

 1.  

CH trưởng BCHQS

Nguyễn Đăng Thành

 1.  
 •  
 1.  

Văn phòng

Nguyễn Thị Tâm

 1.  
 •  
 1.  

Văn phòng

Nguyễn Thị Bích

 1.  

 

 1.  

Tài Chính

Nguyễn Thị Thủy

 1.  
 •  
 1.  

Tài Chính

Võ Thị Trường

 1.  

 

 1.  

Văn Hóa

Nguyễn Ngọc Hóa

 1.  
 •  
 1.  

Văn hóa

Hồ Thị Thảo

 1.  

thaoht.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

Tưu pháp

Võ Tá Hoàng

 1.  
 •  
 1.  

Tưu pháp

Hoàng Thị Huyền

 1.  
 •  
 1.  

Tài nguyên MT

Hồ Văn Sâm

 1.  
 •  
 1.  

Tài nguyên MT

Lê Hữu Nam

 1.  
 •  
 1.  

CT hội Phụ nữ

Nguyễn Thị Tịnh

0913639414

tinhnt.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

CT hội Nông dân

Nguyễn Hữu Anh

0915933614

anhnh.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

CT hội CCB

Nguyễn Đình Vinh

0974051802

vinhnd.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

Đoàn Thanh niên

Trương Thị Hồng

0917563889

 

 1.  

Đoàn Thanh niên

Lê Đức Anh

0913809997

 

 1.  

Phó chỉ huy BCH Quân sự

Trần Nam Phước

0944038999

 

 1.  

Văn thư

Trương Thị Hải Yến

0945288268

 

 1.  

Trưởng Ban thanh tra

Đặng Thúy Hằng

0989824671

hangdt.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

PCT hội ND

Nguyễn Thị Lê

0944354943

lent.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

PCT hội CCB

Nguyễn Hữu Đàm

0973328274

 

 1.  

Thủ quỹ, Ủy nhiệm thu

Nguyễn T Hà Giang

0918438588

giangnth.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

Trưởng Trạm y tế

Trần Văn thanh

 1.  

 

 1.  

HT Trường THCS

Kiều Đình Truyền

0917892868

 

 1.  

HT Trường Tiểu học

Phan Thị Thanh Nga

0912718286

 

 1.  

HT Trường Mầm non

Võ Thị Huệ

0917086889

 

 1.  

Bí thư + thôn trưởng Minh Tiến

Nguyễn Văn Phượng

0909205596

0362327871

 

 1.  

Bí thư + thôn trưởng Tân Học

Võ Thị Phúc

0974651178

 

 1.  

Bí thư + thôn trưởng Liên Thanh

Lê Thị Thanh Hương

0948739984

 

 1.  

Bí thư CB Tân Lộc

Trương Công Hùng

0944052702

 

 1.  

Bí thư CB Liên Nhật

Trần Thị Ngọc

0838366829

 

 1.  

Bí thư CB Liên Hà

Đặng Thị Nhị

0946683907

 

 1.  

Bí thư CB Thôn Hạ

Trương Công Thành

0944189389

 

 1.  

Bí thư CB Tân An 1

Nguyễn Hữu Anh

0915933614

 

 1.  

Bí thư CB Tân An 2

Nguyễn Ngọc Hóa

0911092389

 

 1.  

Thôn trưởng Tân Lộc

Võ Tá Hải

0944853507

 

 1.  

Thôn Trưởng Liên Nhật

Nguyễn Đình Thắng

0385440963

 

 1.  

Thôn trưởng Liên Hà

Từ Công Dũng

0942795065

 

 1.  

Thôn trưởng thôn Hạ

Nguyễn Thanh Hưng

0915994206

 

 1.  

Thôn trưởng thôn Trung

Lê Đức Luận

0989093387

 

 1.  

Thôn trưởng thônThượng

Võ Anh Tuấn

0943561758

 

 1.  

Thôn trưởng Đông Đoài

Nguyễn Huy Anh

0944593048

 

 1.  

Thôn trưởng Minh Yên

Nguyễn Văn Hân

0908221785

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 159.716
Online: 8