Xã Thạch Hạ có 11 thôn, 75 tổ liên gia

Xã Thạch Hạ có 11  đơn vị thôn; 75 tổ liên gia: Thôn Minh Tiến, Tân Lộc, Tân Học, Liên Nhật, Liên Thanh, Liên Hà, thôn Hạ, thôn Trung, thôn Thượng, Đông Đoài, Minh Yên.

Tên thôn

Diện tích tự nhiên (ha)

Dân số

Bí thư

Thôn Trưởng

 

 

Hộ

Khẩu

 

 

 

Minh Tiến

58,88

177

600

Nguyễn Văn Phượng

Nguyễn Văn Phượng

 

Tân Lộc

94,88

131

459

Trương Duy Lục

Trương Công Hùng

 

Tân Học

34,86

161

596

Võ Thị Phúc

Võ Thị Phúc

 

Liên Nhật

65,75

99

355

Trần Thị Ngọc

Nguyễn Đình Thắng

 

Liên Thanh

114,65

126

387

Lê Thị Thanh Hương

Lê Thị Thanh Hương

 

Liên Hà

98,17

269

990

Đặng Thị Nhị

Từ Công Dũng

 

Thôn Hạ

56,35

244

998

Phạm Thị Liễu

Nguyễn Tiến Dũng

 

Thôn Trung

51,78

113

411

Lê Đức Tuyên

Lê Đức Luận

 

Thôn Thượng

78,64

189

719

Lê Đức Tuyên

Lê Quang Trung

 

Đông Đoài

75,62

200

676

Nguyễn Ngọc Hóa

Nguyễn Huy Anh

 

Minh Yên

67,36

131

466

Nguyễn Ngọc Hóa

Võ Viết Quang

 

 Tổng:

797,21 ha

1.895

6.764

 

 

 


 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hạ
 Liên kết website
Thống kê: 28.361
Online: 3