HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠCH HẠ

1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân xã Thạch Hạ

Địa chỉ          : Số 546 đường Quang Trung, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh 

Điện thoại     : 02393.883014

Fax               :

E-mail          : 

2. Thường trực HĐND

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Nguyễn Hữu Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2

Trương Công Thành

Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND xã

    3. Các ban của HĐND thành phố

    Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Hóa

Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng ban

2

Võ Thị Khánh Linh

Đảng uỷ viên, Phó ban

3

Phan Thị Thanh Nga

Đảng uỷ viên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạch Hạ, Thành viên

4

Lê Thị Thanh Hương

Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Liên Thanh, Thành viên

Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Hữu Anh

Đảng ủy viên, Chủ tịch hội Nông dân xã, Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Tịnh

Đảng ủy viên, Chủ tịch hội Phụ nữ xã, Phó ban

3

Đặng Thị Thúy Hằng

Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, Thành viên

4

Trương Thị Hồng

Phó Chủ tịch hội Phụ nữ xã, Thành viên

5

Lê Thị Hương

Tổ trưởng tổ hội đồng số 6, Thành viên

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hạ
 Liên kết website
Thống kê: 42.570
Online: 17