• Danh bạ, cán bộ công chức

    Để đảm bảo công tác liên hệ UBND xã Thạch Hạ cung cấp số điện thoại liên hệ của các cán bộ công chức cụ thể như sau
  • danh bạ liên hệ

    để tạo mọi điều kiện cho người dân liên hệ UBND xã Thạch hạ công bố danh sách họ tên và số điện thoại của cán bộ, công chức...
Tìm trong mục
 Thông báo mới

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 147.093
Online: 6