1. Một số đặc điểm Kinh tế - Văn hóa – Xã hội:

1. Một số đặc điểm Kinh tế - Văn hóa – Xã hội:

+ Về kinh tế:

Là đơn vị xã thuần nông với trên 70% người dân đang sản xuất nông nghiệp. Nhưng với tận dụng lợi thế về địa bàn người dân đã chuyển dịch mạnh sang các hoạt động thương mại dịch vụ ngày càng phát triển, nhiều hộ gia đình đã mở rộng ngành nghề kinh doanh. Duy trì có hiệu quả Chợ xã Thạch Hạ, hệ thống Nhà hàng Đặc sản Biển khu ẩm thực đê đồng môn, tạo việc làm ổn định cho nhân dân. Tính đến cuối năm 2018 số hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ là  460 cơ sở. Tổng GTSX ngành TMDV cả năm 2018 ước đạt  23,757  tỷ đồng. Hoạt động sản xuất TTCN ngày càng phát triển…  Tổng GTSX ước đạt 242,729 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,47 triệu đồng/ người/ năm.

+ Về văn hoá – xã hội:

- Văn hoá thông tin - thể dục thể thao: phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên toàn phường được nâng cao cả về nội dung và chất lượng.

- Thường xuyên tổ chức các hội diễn văn nghệ quẩn chúng trong nhân dân, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thành phố đạt kết quả cao luôn dẫn đầu trên toàn thành phố. Tổ chức các hoạt động TDTT trong quần chúng nhân dân một cách sâu rộng, có hiệu quả qua các kỳ Đại hội TDTT tại xã. Tham gia các giải thi đấu của Thành phố đạt giải cao. Đặc biệt là từ năm 2015 lại nay đội tuyển kéo co xã Thạch hạ luôn giữ ngôi vô địch của thành phố và đại diện cho thành phố tham gia giải tỉnh đạt 1 giải nhì, 1 giải 3 và 2 giải khuyến khích, phong trào bóng đá, bóng chuyền luôn luôn dẫn đầu trong toàn thành phố

- Hoạt động văn hoá – Văn nghệ trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến đáng kể, phong trào quần chúng tham gia các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao ngày càng phát triển và sâu rộng. Phát huy có hiệu quả trạm truyền thanh của các phường, nhất là việc truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân. Ngay từ đầu năm xã tổ chức triển khai đăng ký danh hiệu gia đình văn hoá, thôn văn hoá. Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm trên 92%, tỷ lệ thôn văn hóa 11/11 thôn đạt 100%; hiện nay các thôn đang tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2019 100% đạt khu dân cư kiểu mẫu.

2. Công tác xây dựng Nông thôn mớiị, xây dựng cơ sở hạ tầng:

-  Công tác xây dựng nông thôn mới – Nông thôn mới kiểu mẫu có nhiều chuyển biến tích cực, hiện tại có 4/11 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2019 11/11 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu và xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Các tuyến đường truc xã đều được thảm nhựa (5,2km); có 29 km đường trục thôn, liên thôn với mặt đường 5m nền đường 7m đều được bê tông hóa, xây bồn hoa và trồng cây xanh, hàng rào xanh; 12,35km đường ngõ thôn đạt chuẩn và được trồng hàng rào xanh; trên 30km mương thoát bẩn và rãnh thoát nước đảm bảo yêu cầu; 11/11 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn. Ngoài ra trên địa bàn xã các thiết chế văn hóa thể thao, cơ sở vật chất trạm y tế xã và 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia

3. Quốc phòng – an ninh:

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nắm chắc và quản lý tốt các đối tượng sẵn sàng nhập ngũ, lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân, hàng năm làm tốt công tác tuyển giao quân, bổ sung các phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống bão lụt, công tác phòng chống cháy nổ đầy đủ, kịp thời. Các công tác diễn tập, chiến đấu trị an được đảm bảo.

- Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự năm sau giảm so với những năm trước./.

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hạ
 Liên kết website
Thống kê: 31.647
Online: 4