(Số liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)

 

T

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

 797,21

II

DÂN SỐ           

 6.765

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

1.895.000

2

Tổng dân số (dân số quy đổi)

 

- Dân số thường trú ( người )

 

     +    Nam

3,293.000

     +    Nữ

3,472.000

3

- Phân theo địa bàn thôn

 

Minh Tiến (hộ)

177

Tân Lộc (hộ)

131

Tân Học (hộ)

161

Liên Nhật (hộ)

99

Liên Thanh (hộ)

126

Liên Hà (hộ)

269

Thôn Hạ (hộ)

248

Thôn Trung (hộ)

113

Thôn Thượng (hộ)

189

Đông Đoài (hộ)

200

Minh Yên (hộ)

131

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

 

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

 

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

 

 

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

 

3

Cơ cấu lao động trong các ngành (%)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

     + Công nghiệp, xây dựng (%)

     + Thương mại - dịch vụ (%)

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hạ
 Liên kết website
Thống kê: 22.850
Online: 7