1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân xã Thạch Hạ

Địa chỉ          : Thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh 

Điện thoại     : 02393.883014

Fax               :

E-mail          : 

2. Thường trực HĐND thành phố: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Nguyễn Hữu Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2

Trương Công Thành

Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND xã

    3. Các ban của HĐND thành phố

    Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Hóa

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ – Trưởng ban

2

Võ Thị Khánh Linh

Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên - Phó ban.

3

Phan Thị Thanh Nga

Đảng ủy viên, Hiệu trưởng trường Tiểu học - Thành viên

4

Lê Thị Thanh Hương

Bí thư Chi bộ,  thông trưởng thôn Liên Thanh - Thành viên

5

Trương Thị Hồng Phó Chủ tịch hội Phụ nữ  - Thành viên

Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Hữu Anh

Đảng ủy viên, Chủ tịch hội Nông dân - Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Tịnh

Đảng ủy viên, Chủ tịch hội Phụ nữ - Phó ban

3

Đặng Thúy Hằng

Phó Chủ tịch UBMTTQ – Thành viên.

4

Lê Thị Hương

Thành viên

5

   
Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hạ
 Liên kết website
Thống kê: 22.874
Online: 31