UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HẠ

  1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Thạch Hạ

Địa chỉ          : Số 546 đường Quang Trung, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh 

Điện thoại     : 02393.883014

Fax               :

E-mail          : Xathachha.TPHT.@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân :

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Sông Hàn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

2

Trương Thế Kỷ

Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND

 

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân :

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đăng Thành

Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

2

Võ Tá Hoàng

Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã

4. Cán bộ công chức Ủy ban nhân dân :

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Tâm

Công chức Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND

2

Nguyễn Thị Bích

Công chức Văn phòng UBND

3

Võ Hồng Thắng

Công chức Tài chính – kế toán

4

Nguyễn Thị Thủy

Công chức Tài chính – kế toán

5

Nguyễn Ngọc Hóa

Đảng ủy viên, Công chức VH - XH

6

Hồ Thị Thảo

Công chức VH - XH

7

Hồ Văn Sâm

Công chức Tài nguyên – môi trường

8

Lê Hữu Nam

Công chức Địa chính – Xây dựng

9

Hoàng Thị Huyền

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

10

Trương Thị Hải Yến

Cán bộ văn phòng

11

Trần Nam Phước

Phó chỉ huy trưởng  BCH Quân sự xã

12

Nguyễn Ngọc Hoàng

Phó trưởng Công an xã

13

Nguyễn Thị Hà Giang

Văn thư – tạp vụ

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hạ
 Liên kết website
Thống kê: 31.668
Online: 25