BÁO CÁO ĐỀ XUẤT Cá nhân điển hình trong xây dựng Nông thôn mới năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thạch Hạ, ngày 21 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Cá nhân điển hình trong xây dựng Nông thôn mới năm 2018

I- Sơ lược lý lịch người được đề xuất:

         - Họ và tên: Nguyễn Huy Anh - Sinh năm: 10/7/1970.

- Quê quán: Thôn Đông Đoài – xã Thạch Hạ - thành phố Hà Tĩnh.

- Nghề nghiệp : thôn trưởng thôn Đông Đoài, xã Thạch Hạ.

II- Thành tích đạt được của người được đề xuất:

Trong cương vị một người thôn Trưởng, với một địa vàn với 100% bà con theo đạo Thiên chúa, đồng chí đã vận động gia đình, anh em cùng với nhân dân trong thôn đóng góp ngày công, hiến đất mở đường. Riêng trong năm 2018 thôn Đông Đoài đã hoàn thành 2.150m đường trục thôn rộng 7m, hoàn thành 1000m rãnh bê tông trên các tuyến đường, 100m đường ngõ xóm, vận động anh em, bà con trong thôn Đông Đoài trong năm 2018 hiến hơn 600m2 đất ở làm đường giao thông trục thôn từ 3m sang đường rộng 7m. Góp phần cùng với thôn phấn đấu xây dựng hoàn thành thôn đạt “khu dân cư nông thôn kiểu mẫu” trong năm 2019. Bản thân gia đình ông Anh đã hiến gần 30m2 đất ở, tự phá dỡ 15m hàng rào xây để mở rộng đường giao thông.

Đây là một trong những các nhân điển hình tiên tiến của xã trong xây dựng NTM./.

NGƯỜI BÁO CÁO

Lê Hữu Nam

(Chuyên trách NTM xã Thạch Hạ

SĐT: 0976617488)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HẠ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Sông Hàn

XÁC NHẬN VPĐPNTM THÀNH PHỐ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hạ
     Liên kết website
    Thống kê: 22.906
    Online: 63