BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

TRONG VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đức; sinh ngày 13 tháng 3 năm 1970

Quê quán: xã Thạch Hạ - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch công đoàn cơ sở xã Thạch Hạ

Đơn vị : UBND xã Thạch Hạ - thành phố Hà tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

II.THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 7/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tỉnh về việc phê duyệt bổ sung, thay thế danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015 - 2020, năm 2018 xã Thạch Hạ đã và đang quyết tâm thực hiện bền vững các tiêu chí  Nông thôn mới giai đoạn năm 2015 – 2020 và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng  xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.  Để từng bước thực hiện xây dựng Bền vững các tiêu chí về Nông thôn mới, mà trong đó việc xây dựng đạt xã kiểu mẫu là quyết tâm chính trị rất lớn của địa phương.

1. Với vai trò là phó bí thư thường trực Đảng ủy, phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã:

 Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đảng viên xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình để tham mưu cho cấp ủy, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã có những chủ trương giải pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 đã thực hiện được một số nội dung sau:

- Tham mưu cho cấp ủy ban hànhNghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 10/01/2018Của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạch Hạ về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới Kiểu mẫu năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Ban hành văn bản  phân công các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội như Hội Cựu chiến binh;Hội nông dân; Hội phụ nữ; Đoàn thanh niên; công đoàn cơ sở xã phụ trách chỉ đạo xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, một đoàn thể chịu trách nhiệm xã dựng22 vườn mẫu và tập trung chỉnh trang vườn hộ.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình phát triển sản xuất cụ thể:

+ Hội nông dân chỉ đạo xây dựng mô hình về lĩnh vực trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.

+Đoàn Thanh niên: Chỉ đạo mô hình về lĩnh vực chăn nuôi.

+Hội Cựu chiến binh: Chỉ đạo về xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; mua máy sản xuất nông nghiệp.

+Hội phụ nữ: Chỉ đạo thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác;

- Ban hành văn ban phân công các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy phụ chỉ đạo từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Thành lập và phân công các đoàn công tác là cán bộ xã phụ trách các thôn, mỗi thôn ít nhất là 3 người.

2. Với vai trò là chủ tịch công đoàn cơ sở xã Thạch Hạ

Thực hiện phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, công tác vệ sinh môi trường, công đoàn đã tổ chức đoàn viên lao động dọn vệ sinh công sở hàng tuần vào cuối tuần, làm vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và cảnh quan môi trường cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp; Các phòng làm việc được bố trí, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và khoa học. Vận động xã hội hóa đoàn viên công đoàn mua bồn hoa cây cảnh trang trí tại trụ sở làm việc với số tiền 14.000.000 đồng

          - Để thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, công đoàn cơ sở xã Thạch Hạ đã tham gia thực hiện tốt các đợt ủng hộ các địa phương xây dựng nông thôn mới do Liên đoàn lao động Thành phố phát động. Hưởng ứng phong trào với chủ đề ngày Chủ nhật xanh, thứ Bảy tình nguyện Công đoàn xã Thạch Hạ tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu với số ngày công 1425 công; Ươm được 37.000 cây chuổi ngọc; 520 gốc hoa giấy cung cấp cho các Thôn trồng hàng rào xanh.

- Chỉ đạo đoàn viên công đoàn phối hợp với các đoàn thể tiến hành phá bỏ 45 vườn tạp. Xây dựng 13/17 vườn mẫu đạt chuẩn theo kế hoạch. Ngoài ra còn vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc để làm đường trục thôn có 102 hộ, hiến 3.885,8 m2 đất ở và 1.170m hàng rào xây, ước tính số tiền khoảng 7.334 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt thành tích đạt được trong chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiên xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu của bản thân. Kính mong cấp trên ghi nhận và xét tặng thưởng thành tích năm 2018 ./.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

XÁC NHẬN CỦA UBND  XÃ THẠCH HẠ

Người Báo Cáo

Nguyễn Hữu Đức


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hạ
     Liên kết website
    Thống kê: 22.940
    Online: 27