1.  

Chức Vụ

Họ và tên

Số điện thoại

 

 1. 1

Bí thư Đảng ủy - CTHĐND

 

Nguyễn Hữu Đức                                                                                  

    0989868406

 

 1.  

Chủ tịch UBND

Nguyễn Sông Hàn

    0912341806

 

 1.  

Phó Bí thư

Võ Thị Khánh Linh

      0941555061

 

 1.  

P Chủ tịch HĐND

Trương Công Thành

   0944189389

 

 1.  

Chủ tịch UBMTT

Nguyễn Văn Hóa

    0913285768

 

 1.  

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

 

 1.  

Phó Chủ tịch UBND

Võ Tá Hoàng

     0914337474

 

 1.  

Trưởng Công An

Đặng Văn Thông

      0917335555

 

 1.  

CH trưởng BCHQS

Nguyễn Đăng Thành

    0912925589

 

 1.  

Văn phòng

Nguyễn Thị Tâm

  0916903455

 •  
 1.  

Văn phòng

Nguyễn Thị Bích

  0912555398

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

Tài Chính

Võ Thị Trường     

     0916902822

 

 1.  

Văn Hóa

Nguyễn Ngọc Hóa

   0911092389

 

 1.  

Văn hóa

Hồ Thị Thảo

  0916907641

 

 1.  

Tưu pháp

 

 

 

 1.  

Tưu pháp

 

 

 

 1.  

Tài nguyên MT

Lê Công Chức

  0947504567

 

 1.  

Tài nguyên MT

Biện Đức Anh

    0912987750

 

 1.  

CT hội Phụ nữ

Nguyễn Thị Tịnh

0913639414

tinhnt.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

CT hội Nông dân

Nguyễn Hữu Anh

0915933614

anhnh.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

CT hội CCB

Nguyễn Hữu Hùng

0912516327

v

 1.  

Đoàn Thanh niên

Lê Đức Anh

 0913809997 

 

 1.  

Đoàn Thanh niên

 Trương Thị Hồng

0917563889

 

 1.  

Nguyễn Thanh Hưng

Phó Chủ tịch HCCB 

0915994206

 

 1.  

Văn thư

Trương Thị Hải Yến

0945288268

 

 1.  

Trưởng Ban thanh tra

Đặng Thúy Hằng

0989824671

hangdt.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

PCT hội ND

Nguyễn Thị Lê

0944354943

lent.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

PCT hội CCB

Nguyễn Hữu Đàm

0973328274

 

 1.  

Phó Chủ tịch hội CCB

Nguyễn T Hà Giang

0918438588

giangnth.xth@hatinh.gov.vn

 1.  

Trưởng Trạm y tế

Trần Thị Thúy

   

 

 1.  

HT Trường THCS

Kiều Đình Truyền

0917892868

 

 1.  

HT Trường Tiểu học

Phan Thị Thanh Nga

0912718286

 

 1.  

HT Trường Mầm non

Võ Thị Huệ

0917086889

 

 1.  

Bí thư + thôn trưởng Minh Tiến

Nguyễn Văn Phượng

0909205596

0362327871

 

 1.  

Bí thư + thôn trưởng Tân Học

Võ Thị Phúc

0974651178

 

 1.  

Bí thư + thôn trưởng Liên Thanh

Lê Thị Thanh Hương

0948739984

 

 1.  

Bí thư CB Tân Lộc

Trương Công Hùng

0944052702

 

 1.  

Bí thư CB Liên Nhật

Trần Thị Ngọc

0838366829

 

 1.  

Bí thư CB Liên Hà

Đặng Thị Nhị

0946683907

 

 1.  

Bí thư CB Thôn Hạ

Trương Công Thành

0944189389

 

 1.  

Bí thư CB Tân An 1

Nguyễn Hữu Anh

0915933614

 

 1.  

Bí thư CB Tân An 2

Nguyễn Ngọc Hóa

0911092389

 

 1.  

Thôn trưởng Tân Lộc

Võ Tá Hải

0944853507

 

 1.  

Thôn Trưởng Liên Nhật

Nguyễn Đình Thắng

0385440963

 

 1.  

Thôn trưởng Liên Hà

Từ Công Dũng

0942795065

 

 1.  

Thôn trưởng thôn Hạ

Nguyễn Thanh Hưng

0915994206

 

 1.  

Thôn trưởng thôn Trung

Lê Đức Luận

0989093387

 

 1.  

Thôn trưởng thônThượng

Nguyễn Hoàn

0358357542

 

 1.  

Thôn trưởng Đông Đoài

Nguyễn Huy Anh

0944593048

 

 1.  

Thôn trưởng Minh Yên

Nguyễn Văn Hân

0908221785

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 187.732
Online: 13