TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  1. Đồng chí  Nguyễn Hữu Đức   -  Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND

Sinh 1970

Quê quán xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh

Dân tộc kinh

Tôn giáo: không

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

  • :ducnh.xth@hatinh.gov.vn
  • :0989868406

Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ

1998 - 2000

Bí thư Chi bộ thôn Liên Nhật

2000  - 2002

Ủy viên Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thạch Hạ

Phó chủ tịch hội Nông dân

2002 - 2004

Văn phòng Đảng ủy

2004 - 2015

Xã độ trưởng

2015 - 2020

Phó bí thư

2020

Bí thư Đảng bộ

2021 Chủ tịch HĐND

 

  1. Đồng chí  Vó Thị Khánh Linh   - Phó Bí thư Đảng ủy

Sinh 1986

Quê quán xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh

Dân tộc kinh

Tôn giáo: không

Trình độ chuyên môn: Đại học CNTT

  • :Linhvtk.xth@hatinh.gov.vn
  • :0941555061

Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ

2012 - 2017

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thạch Hạ

2017  - 2020

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thạch Hạ

2020

Phó bí thư Đảng ủy xã Thạch Hạ

   

 

  1. Đ/c:  Trương Công Thành – Phó chủ tịch HĐND

 Sinh 1969

Quê quán xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh

Dân tộc kinh

Tôn giáo: không

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh Doanh

Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ

1990 - 1995

Bí thư chi Đoàn thôn Hạ

2000 - 2005

Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thạch Hạ

2005 - 2011

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thạch Hạ

2011 - nay

Phó chủ tịch HĐND

 

  1. Đc  Nguyễn Sông Hàn  - Phó bí thư – Chủ tịch UBND

Sinh 1969

Quê quán xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh

Dân tộc kinh

Tôn giáo: không

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

           Email: hanns.xth@hatinh.gov.vn.

          ĐT: 0912341806

Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ

1992 - 1995

Bí thư chi đoàn thôn Liên Hà

1995 - 1997

Phó bí thư đoàn xã Thạch Hạ

1997 - 1999

Quyền bí thư đoàn xã – chuyên trách tư pháp – phó Công an xã

199 - 2002

Chuyên trách tư pháp xã – kiêm phó công an

2002 - 2004

 Chuyên trách tư pháp - kiêm phó công an

2004 - 2011

Trưởng công an

2011 - 2014

Phó chủ tịch UBND

2014 - nay

Chủ tịch UBND

 

  1. Đ/c : Ông Võ Tá Hoàng – Phó chủ tịch UBND

- Sinh 1973

Quê quán xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh

Dân tộc kinh

Tôn giáo: không

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ

2004 - 2009

Phó trưởng công an  xã Thạch Hạ

2009 - 2020

Trưởng Công an xã Thạch Hạ

2020 - 2022

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạch Hạ

tháng 01/2023 đến nay

Phó Chủ tịch BND xã Thạch Hạ

 

 

 

  1. Đ/c :  Nguyễn Văn Hóa -  UVBTV – Chủ tịch UBND

Sinh năm : 1965

Quê quán xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh

Dân tộc kinh

Tôn giáo: Thiên chúa giáo

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

           Email: hoanv.xth@hatinh.gov.vn.

 ĐT: 0913285768

Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ

1986 - 1989

Tham gia bộ đội

1990 - 1994

Ủy viên BCH Chi bộ Tân an 2 Đảng bộ xã Thạch Hạ

1994 - 2000

Bí thư Chi bộ Tân an 2 Đảng bộ xã Thạch Hạ

2000 - 2002

Ban quản trị HTX nông nghiệp xã Thạch Hạ

2002 - 2006

Phó chủ tịch hội Nông dân xã Thạch Hạ

2006 - 2012

Chủ tịch hội Nông dân xã Thạch Hạ

2012 - 2016

Phó chủ tịch UBND xã Thạch Hạ

2016 - nay

Chủ tịch UBNMTTQ xã Thạch Hạ

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 208.787
Online: 9