• Lĩnh vực Nội vụ

    Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về lĩnh vực Nội vụ thuộc lĩnh vực cấp xã gồm 15 bộ
Tìm trong mục
 Thông báo mới

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 187.792
Online: 14