Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về lĩnh vực Nội vụ thuộc lĩnh vực cấp xã gồm 15 bộ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC: NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 27 /11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

STT

Tên thủ tục hành chính (15 TTHC)

Trang

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

9

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

15

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

22

4

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

28

5

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

34

6

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

41

7

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

45

8

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

49

9

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

53

10

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

57

11

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

61

12

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn

65

13

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã,phường, thị trấn khác

69

14

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

73

15

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

76

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 200.128
   Online: 8