Thực hiện Quyết định số: 1385/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phân bổ nguồn kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2020. UBND xã Thạch Hạ đã tiến hành khảo sát các vùng sản xuất trên địa bàn xã để đưa vào đánh giá và lựa chọn, qua đó đã thống nhất lựa chọn vùng Thành đồng thuộc thôn Tân Lộc phù hợp với quy hoạch và có vị trí thuận lợi nhất để xây dựng mô hình. Sau khi thống nhất phương án quy hoạch và dự toán hỗ trợ tại vùng Thành đồng. UBND xã Thạch Hạ thông báo về việc hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất tại khu vực Thành đồng

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 134.724
    Online: 7