Chiều ngày 19/9/2021. Tại nhà văn hóa xã Thạch Hạ. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 22 – NQ/TW về nâng cáo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trưng ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

        Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành Đảng bộ và các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Thạch Hạ

Toàn cảnh hội nghị

          Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) ở xã Thạch Hạ, công tác xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến rõ rệt, trở thành hạt nhân chín trị ở cơ sở; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo để gần dân, sát dân; luôn chăm lo lợi ích thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hằng năm, Cấp ủy, chi bộ  đều có nội dung, kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức sơ sở đảng và xây dựng đội ngũ, cán bộ đảng viên... Chất lượng xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm đều tăng, giảm dần tổ  chức cơ sở đảng yếu kém.

Đ/c Trương Thế Kỷ - ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã tham luận tại hội nghị

          Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa; tạo được nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài, nhất là cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn. Cấp ủy, chi bộ tổ chức Đảng duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Trong sinh hoạt đã phát huy huy được tính dân chủ, tập trung..., góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy thường xuyên quan tâm.

Đ/c Nguyễn Hữu Đức - Bí thư Đảng bộ trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho Đ/c Nguyễn Hữu Yên

           Trước khi hội nghị diễn ra Ban chấp hành đảng bộ đã tổ chức lễ trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Yên và 30 năm tưởi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng tại chi bộ thôn Hạ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 104.177
    Online: 19