Ngày 08/03/2022 của Thủ Tướng Chính phủ banh hành Quyết định 318/QĐ - TTG về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 187.768
    Online: 11