Ngày 08/01/2021, Ban chấp hành đảng bộ xã Thạch Hạ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2021

           Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, các đồng chí thôn trưởng các thôn.

Toàn cảnh hội nghị

             Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa – Thành ủy viên Trưởng ban tổ chức Thành ủy; đồng chí Trần Hậu Tuấn Thành ủy viên, trưởng ban tuyên giáo thành ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hà Tĩnh, trưởng đàn công tác của thành ủy phụ trách đơn vị xã Thạch Hạ; các đồng chí đại diện các phòng ban thuộc thành ủy Hà Tĩnh phụ trách địa bàn xã Thạch hạ.

             Thay mặt BCH Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Đ/c Tống Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng BTC Thành ủy phát biểu tại Hội ngh

             Nhìn chung trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát của thành ủy Hà Tĩnh, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân, BCH Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện và hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch đề ra.

           Nền kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá và chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư đúng mức; Văn hóa – xã hội tiếp tục được phat triển tạo đà cho việc thực hiện mọi nhiệm vụ; Quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định, kinh tế phát triển; tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 5 thôn còn lại đạt khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu…

Đ/c Trần Hậu Tuấn - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố, Trưởng đoàn công tác của Thành ủy phụ trách xã Thạch Hạ phát biểu chỉ đạo Hội ngh

             Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị dược quan tâm, trong năm đã lãnh đạo thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng đến các sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước; duy trì thực hiện nghiêm túc hoạt động chào cờ giao ban đầu tháng, sinh hoạt đảng theo quy định; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025;  chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhiều Nghị quyết, chuyên đề của Đảng được quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ nói riêng và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã nói chung, xây dựng nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác Đảng. Hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả và được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, hội CCB….

Đ/c Nguyễn Sông Hàn - Thành ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã phát biểu tổng kết hội nghị

                   Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 cấp ủy chính quyền địa phương cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

              Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV;

            Tập trung công tác xây dựng Đảng, hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh, kết nạp đảng viên mới;

          Tập trung công tác chỉ đạo sản xuất đúng thời vụ và đạt năng suất cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; duy trì và xây dựng các mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả; khuyến kích phát triển ngành nghề, thương mại dịch vụ và xây dựng.

               Đẩy nhanh tiến độ để hoàn chỉnh các công trình xây dựng liên quan đến các tiêu chí NTM, xây dựng 100%  khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. xây dựng thành công đơn vị xã nông thôn mới kiểu mẫu;

                  Tại hội nghị lần này BCH Đảng bộ đã tổ chức khen thưởng 3 chi bộ hoàn thành XSNV; 46 đảng viên hoàn thành XSNV năm 2020.

Các Đ/c Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận bằng khen

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 96.546
    Online: 10