Sáng ngày 22/01/2021 tại nhà văn hóa xã Thạch Trung, Quỹ tín dụng nhân dân Trung – Hạ - Nguyễn Du long trọng tổ chức Đại hội dại biểu thường niên năm 2020, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021

            

          Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

           Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Phương Nam – Chánh thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh; bà Võ Thị Thanh Tâm – cán bộ, chuyên viên  thanh tra giám sát phụ trách quý tín dụng Trung – Hạ - Nguyễn Du; bà Trần Thu Linh Phó Chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Văn Hải – Phó phòng Ngân hàng HTX Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã Thạch Trung, xã Thạch Hạ, phường Nguyễn Du và 202 đại biểu thành viên đại diện cho 1.000 thành viên.

       

Toàn cảnh Đại hội

             Thực hiện vai trò, chức năng hoạt động; Quỹ tín dụng nhân dân đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội thành viên thường niên đã đề ra, phương hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, chủ động chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình phát triển nguồn quỹ cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung; tích cực khai thác tiền gửi, góp vốn và vay vốn, tranh thủ nguồn vốn vay NHHT đáp ứng nhu cầu thời vụ cho các thành viên khách hàng; tạo điều kiện cho thành viên được vay vốn nhanh chóng, giao dịch thuận lợi, công tác tín dụng thẩm định chặt chẽ, theo đúng quy chế đảm bảo hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Định - Giám đốc điều hành báo cáo kết quả hoạt động của quỹ năm 2020

         Năm 2020 Quỹ tín dụng có 1.506 thành viên, tăng so với năm 2019 là 54 thành viên, tỷ lệ tăng 3,7%. Tổng nguồn vốn 135.719 triệu đồng tăng  so với năm 2019 là 15,860 triệu đồng, tăng 13,23%; trong đó vốn điều lệ 5.940 triệu đồng, vốn huy động tiền gửi 120,015 triệu đồng, vốn vay 6.000 triệu đồng và vốn khác là 3.764 triệu đồng. Theo số liệu quyết toán đến ngày 31/12/2020 tổng thu nhập của quỹ là 11.413.928.000 đồng, tổng chi quỹ 10.158.732.000 đồng, lợi nhuận 1.255.195.600 đồng.

         

Bà Đặng Thị Nguyệt - Kiểm soát trưởng báo cáo công tác kiểm soát quỹ năm 2020

          Theo thông tư 20/2018 của Bộ Tài chính về quy định phân phối lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tín dụng. Quỹ tín dụng nhân dân Trung – Hạ - Nguyễn Du đã phân phối lợi nhuận ròng năm 2020 là 1.255.195.600 đồng. Trong đó: trích quỹ bổ sung vốn điều lệ là 5% đạt 62.759.800 đồng; trích quỹ đầu tư phát triển là 23% đạt 288.695.000 đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 10% đạt 125.519.600 đồng; trích quỹ khen thưởng 40% đạt 83.418.500 đồng; trích quỹ phúc lợi 605 đạt 125.127.700 đồng; trả lãi góp vốn cho các thành viên 569.675.000 đồng.

Ông Nguyễn Phương Nam – Chánh thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Đại hội 

          Phát biểu chid đạo Đại hội ông Nguyễn Phương Nam – Chánh thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận những kết quả mà Quỹ tín dụng nhân dân đã đạt được trong năm qua. Đồng thời nhận mạnh trong thời gian tới Quỹ tín dụng nhân dân cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính đó là: Tập trung huy động nguồn vốn trong nhân; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh; tạo điều kiện cho các thành viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; phát triển thành viên…

             Phát huy những kết quả đã được trong năm 2020. Năm 2021 Quỹ tín dụng nhân dân phấn đấu phát triển thêm 54 thành viên đạt mức tăng, 3,6%. Nâng tổng nguồn vốn lên 154.454 triệu đồng, tang 18.375 triệu đồng đạt 13,54%; trong đó Vốn điều lệ 5.954 triệu đồng, tăng 14 triệu động đạt 0,24%; vốn huy động 134.500 triệu đồng, tang 14.485 triệu đồng đạt 12,07%; vốn vay 10.000 triệu đồng, tăng 4.000 triệu đồng đạt 66 triệu đồng; vốn khác 4,200, tăng 436 triệu đồng tăng 11,585; tổng du nợ cho vay 114.000 triệu đồng, tăng 15.840 triệu đồng đạt 16,14%; lợi nhuận ròng 1.350 triệu đồng, tăng 95 triệu đồng đạt 7,57%.

Đại diện cấp ủy chính quyền địa phương xã Thạch Trung, xã Thạch Hạ và phường Nguyễn Du tặng hoa chúc mừng Đại hội

           Đối với công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Quỹ tín dụng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương phường Nguyễn Du, xã Thạch Trung, xã Thạch Hạ đẩy mạnh hoạt động huy động nguồn vốn, hoạt động ủy thác cho vay để phát triển sản xuất, kinh doanh cho nhân dân trên địa bàn góp phần triển kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 96.518
    Online: 8