Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 136-CĐ/TU ngày 06/01/2021 củ Ban T ường vụ Tỉnh ủy về tăn t ường phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 107 /UBND-YT, Ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. Ngày 19/01/2021 UBND xã Thạch Hạ đã ban hành văn bản số 05/UBND về việc triển khai đồng bố các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Thạch Hạ

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.191
    Online: 39