Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đ”ẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong ách Hồ Chí Minh”

             Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hậu Tuấn – Uy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố, Trưởng đoàn công tác của Thành ủy phụ trách đơn vị xã Thạch Hạ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dấn, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, Chi ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ và các thành phần được tôn vinh khen thưởng tại hội nghị

 

Đ/c nguyễn Sông Hàn - Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tổng kết bế mạc hội nghị

                Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thành phố sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức theo hướng sáng tạo, quyết liệt; chủ động, linh hoạt trong điều hành, tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Do đó thu ngân sách địa phương hàng năm đều tăng và vượt kế hoạch được giao; năm 2016 tổng thu ngân sách đạt 22,924 tỷ đồng = 102%KH; thu nhập bình quân đầu người 28,7 triệu đồng/người/năm; Tổng thu ngân sách năm 2020: 43.825 triệu/20.488 triệu đồng, bằng 213, 9% KH; thu nhập bình quân đầu người đạt 49.2 triệu đồng người/năm; xã đã xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao, có 9/11 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu.

             Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ  đạo quyết liệt đồng bộ  đạt kết quả  cao,  Chỉ số cải cách hành chính được xếp tốp đầu của Thành phố. Thực hiện hiệu quả Quy chế  đối thoại với Nhân dân trên địa bàn . Quy chế xin lỗi được thực hiện nghiêm túc…bước đầu đã nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính và làm hài lòng người dân, doanh nghiệp.

             An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm và chăm lo, năm 2016 toàn xã có 85 hộ nghèo chiếm 4,82%; hộ cận nghèo 86 hộ chiếm 4,9%, hiện nay hộ nghèo có 23 hộ chiếm 1,24 %; hộ cận nghèo 54 hộ chiếm 2,91%.

            Thường xuyên đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nội dung nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kết quả triển khai phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội; Đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Đồng thời chỉ đạo việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cuối năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. Qua đó, những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương được khắc phục kịp thời, nghiêm túc.

Các tập thể, cá nhân nhận băng khen tại hội nghị sơ kết

           Tại hội nghị lần này đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị .

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 95.325
    Online: 4