Ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh banh hành Quyết định 36/2022/QĐ - UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 187.741
    Online: 10