Ngày 31/01/2023 UBND xã Thạch Hạ đã ban hành kế hoạch số 04/KH - UBND nhằm xiết chặt kỷ cương hành chính năm 2023

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 200.125
    Online: 9