Nhằm nắm rõ tình hình thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sáng ngày 03/6/2020, tại UBND xã Thạch Hạ; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện trên địa bàn xã Thạch Hạ.

      Tham dự đoàn giám sát có ông Ngô Sách Thực - PCT UB Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo hiểm thất nghiệp, Cục việc làm, Bộ Lao động – TBXH cùng các đồng chí trong đoàn; về phía tỉnh có ông Hà Văn Hùng – tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng các đồn chí trong đoàn của tỉnh; về phía thành phố có ông Trịnh Văn Ngọc – tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí trong đoàn thành phố; về phía địa phương xã Thạch Hạ có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã cùng các ban ngành đoàn thể cấp xã

Toàn cảnh cuộc giám sát

       Thay mặt UBND xã thạch Hạ ông Nguyễn Sông Hàn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ báo cáo quá trình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID – 19 trên địa bàn xã Thạch Hạ. Đến thời điểm hiện tại UBND xã Thạch Hạ đã ban hành đầy đủ các loại văn bản hướng dẫn thực hiện theo yêu cầu; công tác tuyên truyền được chú trọng và tập trung tuyên truyền bám sát các nội dung liên quan đến Nghị quyết 42/NQ-CP  và Quyết định số 15, liên quan đến các nhóm đối tượng được hỗ trợ đặc biệt các nhóm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; đã thực hiện chi trả 716.750.000 đồng cho 3 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo); còn các nhóm đối tượng khác đang triển khai hướng dẫn thực hiện theo tiến độ hướng dân của các cấp.

Ông Nguyễn Sông Hàn - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã báo cáo tại cuộc giám sát

      Bên cạnh việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì cấp ủy chính quyền địa phương xã Thach Hạ đã triển khai công tác xã hội hóa trên 200.000.000 đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19; số nguồn quỹ trên được triển khai thực hiện đúng mục đích góp phần thành công cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Ông Ngô Sách Thực - PCT UB trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại cuộc giám sát

      Ông Ngô Sách Thực - PCT UB Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt đoàn giám sát đánh giá cao công tác triển khai thực hiện và kết quả thực hiện của đơn vị xã Thạch Hạ đảm bảo đầy đủ, đúng quy định và nhất là hiệu quả trong công tác tuyên truyền huy động toàn xã hội thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 73.948
    Online: 1