Sáng ngày 18/3/2021 tại Hội trường UBND xã Thạch Hạ, UBMTTQ xã Thạch Hạ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

           Thành phần tham dự Hội nghị hiệp thương lần 2 gồm có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã Thạch Hạ, thành viên hội đồng bầu cử xã, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ xã và các tổ chức thành viên của mặt trận

         

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Luật tổ chức chính quyền địa phương. Hội đồng nhân dân xã Thạch Hạ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được cơ cấu 25 đại biểu.

          Thực hiện quy trình ứng cử, quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã Thạch Hạ khóa XX đã có 46 người nộp hồ sơ ứng cử bầu cử đại biểu HĐND xã Thạch Hạ khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026. với co cấu thành phần như sau: Khối cơ quan Đảng 4 người;  Khối cơ quan Hội đồng nhân dân 1 người; Khối chính quyền 16 người; Khối Mặt trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội 12 người; Lĩnh vực Kinh tế-, nông nghiệp 4 người; Lĩnh vực Giáo dục 2 người; các thôn 7 người

           Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Thạch Hạ khóa XX, về tiêu chuẩn đại biểu, kết quả điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu thành phần số lượng; thảo luận bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử,….

           Trước đó vào ngày 05/02/2021 UBMTTQ xã Thạch Hạ phối hợp với các tổ chức thành viên đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về dự kiến, cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã Thạch Hạ khóa XX

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 96.530
    Online: 7