Ngày 31/5/2023 UBND xã Thạch Hạ đã ban nhành kế hoạch số 05/KH - UBND vè kê hoạch tự kiểm tra công tác CCHC và hoạt động công vụ năm 2023

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 208.805
    Online: 13