Sáng ngày 03/6/2020 tại nhà Văn hóa xã Thạch Hạ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm đánh giá kết quả, tác động của phong trào thi đua trong giai đoạn 2015 - 2020 cũng như ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên địa bàn xã Thạch Hạ.

         Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Bí thư Đảng bộ xã Thạch Hạ, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ xã, các ban nhành đoàn thể cấp xã, Bí thư thông trưởng các thôn và 7 tập thể, 14 cá nhân điển hình tiến tiến trên địa bàn xã Thạch Hạ trong giai đoạn 20215 – 2020

         

Toàn cảnh hội nghị

             Thời gian qua Cấp Uy, Chính quyền, Mạt trận tổ quốc, các đoàn thể, trường học, trạm y tế, các chi bộ, chi đoàn và các thôn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến tận cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, trách nhiệm nghĩa vụ của mình về thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương nhất là công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

\

Ông Nguyễn Ván Hóa - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ tại xã phát biểu tham luận

          Trong 5 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt xấp xỷ 12,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 24,5 triệu đồng/người/năm lên  39,6 triệu đồng/người/năm; tổng thu nhập xã hội năm 2015 là 240 tỷ đồng, năm 2019 312 Ttỷ đông tăng 130%; toàn xã có 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 30 mô hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn  hoạt động có hiệu quả, dẩy mạnh các ứng dụng KHKT vào trong sản xuất kinh doanh….

Ông Nguyễn Sông Hàn - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã phát biểu tổng kết hội nghị

           Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Bí thư Đảng bộ ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua trong 5 năm qua của cán bộ, đảng viên, và nhân dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, trong đó là: Tiếp tục tuyên truyền sâu, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác thi đua bằng các hình thức thiết thực, ý nghĩa; gắn việc thi đua với các việc làm cụ thể thiết thực góp phaanfvxaay dựng hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương đặc biệt là xây dựng thành công đơn vị NTM kiểu mẫu

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh doanh tại hội nghị

      Tại hội nghị lần này cũng đã vinh doanh tuyên dương  7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 73.950
    Online: 2