Ngày 31/01/2023 UBND xã Thạch Hạ ban hành Quyết định số )@/QĐ - UBND về việc Kiện toàn Tổ Tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 187.794
    Online: 16