Ngày 10/3/2023 UBND xã Thạch Hạ ban hành kế hoạch số 19/ KH - UBND về việc Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông xã Thạch Hạ năm 2023

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 187.719
    Online: 1