Chiều ngày 19/6/2020 tại nhà văn hóa xã Thạch Trung, Quỹ tín dụng nhân dân Trung – Hạ - Nguyễn Du long trọng tổ chức Đại hội dại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025

           Tham dự đại hội có Trần Hữu Cần – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh; Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng tín dụng thành viên, Ngân hàng HTX Chi nhánh Hà Tĩnh; Bà Phan Thị Thủy – Phó Giám đốc  Bảo hiểm tiền gửi Chi nhánh Băc Trung bộ; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã Thạch Trung, xã Thạch Hạ, phường Nguyễn Du và 200 đại biểu thành viên đại diện cho 1.452 thành viên .

Các đại biểu tham dự Đại hội

         Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quỹ tín dụng nhân dân đã thực hiện vai trò, chức năng hoạt động, bám sát các mục tiêu nghị quyết đại hội thành viên đã đề ra, phương hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, chủ động chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình phát triển nguồn quỹ cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung; tích cực khai thác tiền gửi, góp vốn và vay vốn, tranh thủ nguồn vốn vay NHHT đáp ứng nhu cầu thời vụ cho các thành viên khách hàng; tạo điều kiện cho thành viên được vay vốn nhanh chóng, giao dịch thuận lợi, công tác tín dụng thẩm định chặt chẽ, theo đúng quy chế đảm bảo hiệu quả.

          Hiện nay quỹ tín dụng có 1.452 thành viên. Tổng nguồn vốn 119.859 triệu đồng tăng 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; trong đó vốn điều lệ 5.936 triệu đồng, vốn huy động tiền gửi 104.710 triệu đồng, vốn vay 6.000 triệu đồng và vốn khác là 3.213 triệu đồng. Theo số liệu quyết toán đến ngày 31/12/2019 tổng thu nhập của quỹ là 10.772.103.800 đồng, tổng chi quỹ 9.598.083.000 đồng, lợi nhuận 1.174,020.800 đồng.

Toàn cảnh Đại hội

          Ông Trần Hữu Cần phát biểu chỉ đạo Đại hội đã ghi nhận những kết quả mà Quỹ tín dụng nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhận mạnh trong thời gian tới Quỹ tín dụng nhân dân cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính đó là: Tập trung huy động nguồn vốn trong nhân; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh; tạo điều kiện cho các thành viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; phát triển thành viên…

       Trần Hữu Cần – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội

              Phát huy những kết quả đã được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Quỹ tín dụng nhân dân phấn đấu huy động nguồn vốn vay trong nhân dân đạt trên 80% so với tổng nguồn vốn, tiền gửi huy động của các thành viên trên 60% so với tổng tiền gửi tại địa bàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho các thành viên, phấn đấu hàng năm tăng trưởng 8 – 12%, cuối nhiệm kỳ ước đạt 170 tỷ đồng; công tác kết nạp thành viên dự kiến đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 1.700 thành viên.

             Đối với công tác phát triển kinh tế xã hội Quỹ tín dụng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương phường Nguyễn Du, xã Thạch Trung, xã Thạch Hạ đẩy mạnh công tác huy động nguồn vốn, hoạt động ủy thác cho vay để phát triển sản xuất, kinh doanh cho nhân dân trên địa bàn góp phần triển kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

             Đại hội đã bầu Hội đồng quản ông Võ Tá lộc, ông Võ Tá Cương và bà Nguyễn Thị Định do ông Võ Tá Lộc làm Chủ tịch Hội đồng Quản tri; Đại hội cũng bầu, ban kiểm soát gồm bà Đặng Thị Nguyệt, ông Võ Đình Hùng, ông Lê Đình Thảo..

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính quyền địa phương chúc mừng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025,/,

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 73.947
    Online: 2